Sanoituskilpailujen säännöt ja yleiset ohjeet

Fiumi di parole - sanoita itse euroviisuja
Avatar
Timoteus
Viinuri
Viinuri
Viestit: 26493
Liittynyt: 06 Helmi 2004, 08:31
Viesti:

Sanoituskilpailujen säännöt ja yleiset ohjeet

Viesti Kirjoittaja Timoteus » 11 Huhti 2010, 08:32

Sanoituskilpailujen säännöt ja yleiset ohjeet

Vanhentunut ja hautautunut Käännöskisa-FAQ on aika vaihtaa entistä ehompaan. Päädyin nyt aiemmasta poikkeavaan ja hieman virallisemman oloiseen muotoiluun. Tässä versiossa varsinaiset sääntöpykälät ovat normaalilla tekstillä, niitä taustoittavat kommentit kursiivilla. Kommentti on monessa tapauksessa paljon pidempi kuin itse pykälä. Tämä on tarkoituksenmukaista. Monessa tapauksessa yksinkertainen pykälä johtaa harhaan ja kätkee alleen monimutkaisemman todellisuuden.

Koko sepustusta ei tarvitse lukea voidakseen osallistua sanoituskilpailuihin. Kaiken olennaisimman pitäisi olla luvussa I. Siitä eteenpäin detaljien määrä kasvaa ja asioiden merkitys vähenee.

Sääntöihin 14.4.2016 tehdyt lisäykset ja päivitykset eri värillä korostettuna.


I Sanoituskilpailuista yleisesti

1.1 Sanoituskilpailuissa tarkoituksena on kirjoittaa sanoitettavaan kappaleeseen laulettava, suomenkielinen versio.

1.2 Sanoituksia pisteyttävät toiset osallistujat ja muut halukkaat Viisukuppilan rekisteröityneet käyttäjät. Arviointiperusteet ovat äänestäjien itse valittavissa. Tavallisesti ne ovat sekä sisällöllisiä, tyylillisiä että sanoitusteknisiä.

Kommentti: ...mutta suurin niistä on sanoitustekniikka. Heikolla sanoitustekniikalla on lähes mahdotonta menestyä. Vain harva äänestäjä antaa sen anteeksi.

1.3 Osallistujien ja muiden äänestäjien edellytetään noudattavan reilun pelin henkeä.

1.4 Sanoitukset kilpailevat anonyymeina. Sanoitustaan ei saa tarkoituksella paljastaa ennen äänestyksen päättymistä.

Kommentti: Sanoituskilpailuissa on kilpaillut muutama ennenaikaisesti julkistettu sanoitus, tunnetuimpana Cipelan (Serbia 2009) suomenkielisenä versiona levytetty ja myöhemmin sanoituskilpailun voittanut Saapas. Osallistumisesteeksi ei ole katsottu sellaista sanoituksen ennenaikaista paljastumista, jonka tarkoituksena ei ole ollut vaikuttaa kilpailuun. Asia jakaa kuitenkin vahvasti mielipiteitä ja anonymiteettinsa menettänyt sanoitus saattaa kohdata äänestyksessä periaatteellista vastustusta.

1.5 Sanoituskilpailuissa käännetään joka vuosi kaikki edustuskappaleet alkuvuonna sovitussa aikataulussa, joka löytyy alueella ylös kilpailukalenteriketjusta. Kilpailujen valvojan tehtävistä ja valvontavuorojen jaosta säädetään luvussa V. Kilpailuja ei saa avata ennalta sopimatta.

1.6 Sanoituskilpailut ovat sitä mitä osallistujat ja äänestäjät niistä tekevät.

Kommentti: Tämän laissez-faire-"säännön" tarkoitus on kertoa itsestäänselvyys, joka ei sittenkään ole ollut niin itsestään selvä kuin sen pitäisi olla. Sanoittaminen on subjektiivinen arviointilaji. Joitakin sanoitustekniikan perusasioita lukuun ottamatta kyse on mieltymyksistä. Osallistujakunnan hiljalleen vaihtuessa myös kollektiiviset mieltymykset ovat hiljalleen vaihtuneet. Kilpailujen painopiste onkin vuosien saatossa jonkin verran siirtynyt alkuaikojen kohtalaista alkuperäisuskollisuutta vaatineesta linjasta liberaalimpaan päin. Tämän dokumentin "kommentit" pyrkivät kuvaamaan vallitsevaa tilannetta mutta tilanteen pysyvyyttä kukaan ei voi taata. Juuri siksi kommentit ovat vain kommentteja.

Kohta 1.6 koskee paitsi itse kilpailutöitä, myös kilpailujen henkeä. Kovin ryppyotsaisesti useimmat nykyosallistujat eivät tähän harrastukseen suhtaudu mutta tarkoituksenmukaisella vakavuudella kuitenkin. Jotkut ensi kertaa osallistuneet ovat yllättyneet sanoituksensa kriittisestä ruotimisesta kilpailun kommenttiketjussa, erityisesti jos sanoitus oli tarkoitettu lähinnä kevyeksi vitsiksi. Kommenttiketjut ovat kuitenkin kriittiseenkin palautteeseen tarkoitettuja. Jos sellaista ei halua sanoituksestaan lukea, ei kannata lukea kommentteja.

Kohta 1.6 on myös kutsu. Jos sanoituskilpailut ovat millä tahansa tavalla vääränlaisia, aivan vapaasti saa liittyä mukaan tekemään niistä oikeanlaisia. Muulla tavalla ne tuskin muuttuvat oikeanlaisiksi.


II Sanoituksista

2.1 Sanoituksen tulee noudattaa Suomen lakia sekä Viisukuppilan pelisääntöjä soveltuvilta osin (lähinnä toisten kirjoittajien loukkaamisen, haukkumisen ja uhkailun, yksityisyyden loukkaamisen ja henkilökohtaisten yhteistietojen julkaisemisen kiellot). Viisukuppilan moderaattorit voivat hylätä lain tai pelisääntöjen vastaiset sanoitukset. Muun kuin moderaattorin valvoman kilpailun osalta katso kohta 5.6.

Kommentti: Käytännössä terveen järjen noudattaminen riittää. Vuosien saatossa on tiettävästi hylätty yhteensä yksi (1) sanoitus.

2.2 Ellei toisin erikseen päätetä, kappaleesta sanoitettava versio on kilpailun virallisella YouTube-kanavalla julkaistun esikatseluvideon versio.

2.3 Sanoituksen aihe on vapaa. Alkuperäistekstin sisältöä voi harkintansa mukaan seurailla tai olla seuraamatta.

Kommentti: Tämä kohta tarkoittaa pelkästään sitä, että mistä tahansa aiheesta kirjoitetulla sanoituksella voi ottaa osaa. Äänestäjien ei tarvitse kohdella aihevalintoja tasapuolisesti eivätkä useimmat äänestäjät niin tee. Menestyvät sanoitukset tyypillisesti vastaavat vähintäänkin sanoitettavan kappaleen tunnelmaa mutta monesti sisältöä lähemminkin. Hankalinta – muttei mahdotonta – menestyminen on alkuperäiskappaletta tai -esittäjää parodioivalla sanoituksella. Vähemmän suositun kappaleen kohdalla riskinotto palkitaan todennäköisemmin kuin fanisuosikin tai viisuvoittajan sanoituskilpailussa.

2.4 Sanoitus tulee kirjoittaa kokonaan auki. Myös esimerkiksi kertosäkeistön kaikkien toistokertojen tulee olla kokonaisina näkyvissä.

Kommentti: Käytännölle on kaksi pääasiallista perustetta, selkeys ja sanoitusten anonymiteetti. Käytännöstä poikkeaminen ei johda hylkäykseen mutta toistuvana tapana se on käytännössä sama asia kuin jos sanoituksen yhteyteen kirjoittaisi nimimerkkinsä.

2.5 Sanoitus tulee otsikoida. Jos osallistuja ei otsikoi sanoitustaan, kilpailun valvoja otsikoi sen sopivaksi katsomallaan tavalla.

2.6 Sanoituksessa saa käyttää vieraskielisiä osuuksia. Niiden määrälle, pituudelle tai osuudelle koko sanoituksesta ei ole ylärajaa.

Kommentti: Sama kuin edellä. Osallistua voi vaikka kokonaan ketšuaksi kirjoitetulla sanoituksella mutta kenenkään ei ole pakko pitää siitä. Runsaan vieraan kielen käytön voi katsoa olevan ristiriidassa säännön 1.1 eli koko kilpailun tarkoituksen kanssa.

2.7 Sanoituksen rakennetta voi muuttaa alkuperäisestä. Esimerkiksi vaikka kertosäkeistö olisi alkuteoksessa joka kerta lyriikoiltaan samanlainen, sitä voi sanoituksessa halutessaan varioida. Itse kappaleen musiikillista rakennetta ei kuitenkaan voi muuttaa. Sanoitukseen ei voi esimerkiksi lisätä ylimääräistä A-osaa eikä siitä voi jättää mitään osaa kokonaan pois.

Kommentti: Edelliset kommentit voi jälleen toistaa. Äänestäjien ei tarvitse hyväksyä sanoituksen rakenteen muutoksia. Tavallisesti pienet muutokset sanoituksen rakenteessa eivät kuitenkaan estä menestymistä.

Kommentti: Melko tavallinen tilanne on, että kääntäjä laskee toistuvan osion tai säkeen toistomäärät väärin (useimmin kertosäkeistön lopputoistot). Tällainen huolimattomuusvirhe ei tietenkään johda hylkäykseen eikä siitä suositella vähentämään pisteitä.

2.8 Sanoitus lähetetään yksityisviestillä kilpailun valvojalle. Kilpailun valvoja on lähes poikkeuksetta kilpailukutsuketjun avannut henkilö.

Kommentti: Yksityisviestin perillemeno kannattaa varmistaa Lähtevät- ja Lähetetyt-yksityisviestikansioista. Viesti on Lähtevissä, kunnes vastaanottaja on lukenut sen, minkä jälkeen se siirtyy Lähetettyihin. Jos viestiä ei löydy kummastakaan kansiosta, se ei ole lähtenyt. Valvoja kuittaa vastaanottamansa tekstit mutta tästä ei ole apua, jos ei enää itse ole linjoilla ennen deadlinea.

2.9 Sanoitusten lähettämisen deadline on aikaisintaan kilpailukalenteriin merkittynä maanantaina klo 12. Deadline voi kuitenkin olla ja usein onkin myöhempi, kilpailukutsussa erikseen mainittu ajankohta.

2.10 Sanoitusten lähettämiseen voi pyytää valvojalta lisäaikaa yksityisviestitse tai julkisesti. Lisäaikaa on paras pyytää heti kun sitä tietää tarvitsevansa. Lisäajan myöntäminen on valvojan harkinnan varassa (paitsi pykälän 2.11 ehdon täyttyessä), mutta ohjenuorana esitetään seuraavaa:

Kohtuulliseksi lisäaikapyynnöksi katsotaan sellainen pyyntö, joka
i) enintään kaksinkertaistaa jäljelläolevan sanoitusajan, ja
ii) jatkaa sanoitusaikaa enintään 30 tunnilla.

Valvojan on toivottavaa myöntyä kohtuulliseen lisäaikapyyntöön. Valvoja voi kuitenkin myöntää lisäaikaa vähemmän tai jättää sen kokonaan myöntämättä, jos lisäaika hankaloittaisi aikataulua hänen kannaltaan suhteettomasti tai jos kokonaisharkinta ei muista syistä puolla lisäaikaa. Jos valvoja tietää etukäteen, ettei aikataulussa ole joustovaraa, tästä on syytä tiedottaa kilpailuketjussa.

Suurempiin lisäaikapyyntöihin ei yleensä ole tarkoituksenmukaista myöntyä, mutta valvoja voi harkintaansa käyttäen niin tehdä.

Kommentti: Valvojan kannattaa kokonaisharkinnassaan ottaa huomioon oman aikataulunsa lisäksi ainakin kilpailijoiden oletettu määrä ja jäljelle jäävä väli seuraavaan sanoitusdeadlineen. Jos kilpailu kerää osallistujia erityisen paljon, "kohtuullisen pyynnön" ylärajoilla olevat lisäajat voivat olla liioiteltuja. Vastaavasti jos sanoitusmäärä näyttää jäävän vähäiseksi, suureenkin lisäaikapyyntöön voi olla perusteltua suostua.[/color]

2.11 Jos sanoitusajan päätyttyä sanoituksia on kertynyt vähemmän kuin kolme, valvojan tulee automaattisesti myöntää lisäaikaa vähintään 20 tuntia. Automaattinen lisäaika myönnetään vain kerran per kisa, vaikka sen jälkeenkin sanoituksia olisi vähemmän kuin kolme. Automaattisen lisäajan päälle voi kuitenkin pyytää ja myöntää lisäaikaa pykälän 2.10 mukaan.

III Äänestäminen

3.1 Äänioikeus sanoituskilpailuissa on kaikilla Viisukuppilan rekisteröidyillä jäsenillä. Omalla sanoituksellaan kilpailuun osallistuvat ovat äänestysvelvollisia.

3.2 Äänestämättä jättäneen osallistujan sanoitukselta vähennetään se pistemäärä, jonka osallistuja olisi joutunut antamaan mielestään parhaalle sanoitukselle. Jos pistevähennys pudottaisi pistemäärän negatiiviseksi, sanoituksen loppupistemääräksi merkitään 0.

Kommentti: Tämä ei ole varsinaisesti rangaistus vaan vain keino poistaa äänestämättömyydestä muuten koituva hyöty. Pistevähennys tiputtaa tekstin yleensä täsmälleen niin alas kuin mihin äänestäminen pahimmillaan olisi voinut tekstin pudottaa.

3.3 Äänestysaikaa on noin viikko (vähintään 6 vuorokautta ja 20 tuntia) kilpailusanoitusten julkistuksesta. Jos tämä aika ei riitä, äänestykseen voi pyytää valvojalta yksityisviestitse tai julkisesti lisäaikaa. Ellei pyyntö ole selvästi kohtuuton, valvojan tulee myös hyväksyä osallistujan esittämä äänestyslisäaikapyyntö.

Kommentti: Äänestysajan jatkaminen on periaatteessa sanoitusajan jatkamista ongelmattomampaa mutta käytännössä melko harvinaista. Sanoitusajan jatko siirtää äänestyksen alkua ja saattaa vaikuttaa useiden henkilöiden ajankäyttösuunnitelmiin. Äänestysajan jatko siirtää vain tulosjulkistusta eikä suoraan vaikuta kuin valvojaan.

3.4 Pisteytyskaava riippuu sanoitusten määrästä. Käytössä ovat seuraavat pisteytyskaavat.

2 sanoitusta: 1-(0)
3 sanoitusta: 2-1-(0)
4 sanoitusta: 4-2-1-(0)
5 sanoitusta: 6-4-2-1-(0)
6 sanoitusta: 7-5-3-2-1-(0)
7 sanoitusta: 8-6-4-3-2-1-(0)
8 sanoitusta: 9-7-5-4-3-2-1-(0)
9 sanoitusta: 10-8-6-5-4-3-2-1-(0)
10 sanoitusta: 12-10-8-6-5-4-3-2-1-(0)
11+ sanoitusta: 12-10-8-7-6-5-4-3-2-1-(0)

Parhaalle sanoitukselle annetaan siis korkein pistemäärä, toiseksi parhaalle toiseksi korkein ja niin edelleen. Osallistujat eivät saa äänestää omaa sanoitustaan. Korkeintaan yhdentoista sanoituksen kisoissa osallistujat antavat pisteitä kaikille sanoituksille paitsi omalleen ja ulkopuoliset äänestäjät kaikille sanoituksille paitsi mielestään kehnoimmalle. Kilpailuissa, joissa samalla osallistujalla voi olla useampi sanoitus (esim. karsintakappaleiden kilpailut ja edustuskappaleiden yhteiskilpailut), osallistujat jättävät sanoituksiaan vastaavan määrän alimpia pistemääriä käyttämättä.

3.5 Kaudesta 2010 alkaen kunkin sanoituksen kokonaispisteistä vähennetään kilpailun koosta riippuen yksi tai useampia alimpia yksittäisiä pistemääriä. Elokuusta 2014 alkaen käytössä on äänestäjämäärään pohjautuva malli. Jos äänestäjien määrä on k, pudotusten määrä on (k-1) / 5 lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä. Esimerkit tavallisimmille äänestäjämäärille alla.

Jos äänestäjiä on enintään 3, pudotuksia ei tehdä.
Jos äänestäjiä on 4–8, kultakin sanoitukselta pudotetaan (yksi) alin pistemäärä.
Jos äänestäjiä on 9–13, kultakin sanoitukselta pudotetaan kaksi alinta pistemäärää.
Jos äänestäjiä on 14–18, kultakin sanoitukselta pudotetaan kolme alinta pistemäärää.
Jos äänestäjiä on 19–23, kultakin sanoitukselta pudotetaan neljä alinta pistemäärää.

Kahden sanoituksen kilpailuissa pudotukset eivät voi vaikuttaa sijoituksiin eikä niitä käytetä äänestäjien määrästä riippumatta. Kauden päätösgaalassa ja karsintakauden päätösgaalassa pudotuksia ei käytetä.

Pistetaulukossa pudotettavat pistemäärät merkitään sulkuihin. Mahdollisista tasa-alimmista sulkuihin merkitään pisterivillä ensimmäisenä esiintyvä(t).

3.6 Tasapisteiden sattuessa ensimmäisenä tie-break-kriteerinä äänestänyt osallistuja lyö äänestämättömän. Jos tasapeli ei ratkea tällä, verrataan sanoitusten saamien ykkössijojen määrää. Jos sekin on tasan, verrataan kakkossijojen määrää, sitten kolmossijojen määrää ja niin edelleen, kunnes ratkaisu löytyy. Vertailua jatketaan tarvittaessa myös sijoituksiin, jotka pykälän 3.5 mukaan on pudotettu sanoitusten loppupistemäärästä.

Sanoitukset jakavat lopputuloksissa sijoituksen jos ja vain jos niillä on identtinen pisterivi (sama pistemäärä ja sama määrä kaikkia yksittäisiä sijoituksia) eli jos ylläoleva vertailu ei tuo ratkaisua.

3.7 Kauden päätösgaalassa käytetään ja erikoiskilpailuissa saatetaan käyttää edellä esitetystä poikkeavia äänestyssääntöjä. Asiasta tiedotetaan kyseisten kilpailujen yhteydessä erikseen.

IV Kommentointi

4.1 Kilpailutöitä voi kommentoida sanallisesti tarkoitukseen varatussa ketjussa (muotoa "Kommenttiketju [vuosiluku]").

4.2 Kommenttiketjua ei saa lukea ennen kuin on äänestänyt kilpailussa.

Kommentti: Säännöllä on kaksi pääasiallista tarkoitusta. Näin sanoitusten anonymiteetti säilyy ja kukin äänestäjä muodostaa mielipiteensä itse ilman vaikutteita muilta. Sääntöä on valitettavasti lähes mahdoton valvoa, joten se perustuu luottamukseen.

4.3 On erittäin suotavaa – vaikkakaan ei pakollista – kommentoida sanoituksia äänestämisen jälkeen. Sanallinen palaute on kääntäjälle arvokkaampaa kuin pelkkä numeerinen arvio. Kommentteja voi kirjoittaa myös kilpailun jo päätyttyä. Myös kommenttien vastakommentointi (oman tai jonkun toisen sanoituksen osalta) on sallittua ja kannatettavaa.

4.4 Kilpailun valvojalta saa pisteseurantasivun osoitteen äänestettyään ja kommentoituaan sanoituksia.

V Valvojan rooli

5.1 Valvontavuoroja varataan kilpailukalenteriketjussa siten kuin ketjussa ohjeistetaan. On suositeltavaa osallistua tai äänestää ainakin kerran tai pari ennen valvojaksi tarjoutumista.

5.2 Ei ole suositeltavaa varata valvottavakseen sellaista kilpailua, jonka osallistumis- tai äänestysaikana tietää olevansa päiväkausia tavoittamattomissa, paitsi jos paremmin tavoitettavissa olevaa valvojaa ei ole tarjolla.

5.3 Valvojalla on valvomassaan kilpailussa osallistumis- ja äänioikeus. Velvollisuutta osallistua tai äänestää ei ole.

Kommentti: On teoriassa ongelmallista, että valvoja voi osallistua ja äänestää, vaikka tietää sanoitusten tekijät. Käytännössä on kuitenkin hyvin vaikea löytää halukkaita ulkopuolisia valvojia. Jos valvoja ei saisi osallistua eikä äänestää, kilpailuilta loppuisivat valvojat kesken.

5.4 Valvojan tehtäviin kuuluu:

i) avata kilpailulle noin kaksi viikkoa ennen sanoitusdeadlinea ketju, josta löytyvät kaikki oleellisimmat tiedot: sanoitettava(t) kappale(et), sanoitusten lähetystapa ja deadline, YouTube- tai muu kuuntelulinkki, 4lyrics- tai muu sanoituslinkki; mallia saa vapaasti ottaa olemassaolevista ketjuista),
ii) "markkinoida" kilpailua pariin kertaan osallistumisviikon aikana, ts. kertoa siihen mennessä osallistuneiden määrä kisan otsikossa ja houkutella osallistujia lisää. Tämä kohta ei ole ehdottoman pakollinen mutta sillä näyttäisi olevan myönteinen vaikutus osallistujamäärään,
iii) kuitata saamansa kilpailutekstit,
iv) osallistumisajan päätyttyä arpoa saapuneille teksteille kilpailunumerot (random.org hoitaa homman kätevästi) ja koota tekstit yhteen tiedostoon,
v) avata pisteytysvaiheelle ketju, josta löytyy kaikki tarvittava tieto (sanoitettava kappale, linkki sanoituksiin, pisteytysformaatti, äänestyksen deadline),
vi-vii) "markkinoinnit" ja kuittaukset kuten osallistumisvaiheessa (ii-iii),
viii) ylläpitää äänestyksen aikana pisteseurantaa (vain äänestäneille!),
ix) julkistaa tulokset äänestyksen päätyttyä.

Suurin osa kohdista ei ole erityisen aikaavieviä, joten tehtävä ei ole niin vaativa kuin miltä se näyttää.

5.5 Sanoitusten julkaisua ja pisteseurantaa varten valvojalla täytyy olla kotisivutilaa jossakin. Ilmaiseksi sellaista tarjoaa esim. Freewebs.

5.6 Valvojalla ei ole lähtökohtaisesti oikeutta hylätä sanoituksia omin päin. Jos valvoja katsoo, että jokin sanoitus tulisi sen sisällön vuoksi tai muista syistä hylätä, hänen tulee ottaa asiasta yhteyttä sanoituspuolella aktiivisiin moderaattoreihin (Timoteus ja TOMItu). Jos moderaattorien mielestä sanoitus voi osallistua kilpailuun mutta valvoja ei katso voivansa julkaista sitä omilla sivuillaan, valvoja voi tässä vaiheessa luopua tehtävästään.

Kommentti: Proseduuri on raskas mutta se saa sitä ollakin, koska sanoituksen hylkäys on harvinainen ja äärimmäinen toimenpide.
Viimeksi muokannut Timoteus, 14 Huhti 2016, 19:53. Yhteensä muokattu 10 kertaa.
Syy: 14.4.2016 lisäyksiä ja päivityksiä
Jos et pärjää tietokoneellesi shakissa, kokeile potkunyrkkeilyä.

Avatar
Timoteus
Viinuri
Viinuri
Viestit: 26493
Liittynyt: 06 Helmi 2004, 08:31
Viesti:

Re: Sanoituskilpailujen säännöt ja yleiset ohjeet

Viesti Kirjoittaja Timoteus » 14 Huhti 2016, 19:47

VI Eri kilpailumuotojen erityisiä sääntöjä

6.1 Edustuskappaleiden yhteiskilpailut

Kaudesta 2016 alkaen edustuskappaleita voidaan sanoittaa kahden tai useamman kappaleen yhteiskilpailuissa. Jokaisen tarjolla olevan kappaleen saa sanoittaa riippumatta niiden määrästä. Tavalliset äänestyssäännöt pätevät.

Jos sanoituksia tulee riittävän paljon, äänestysvaiheessa kilpailut eriytetään seuraavien sääntöjen mukaan. Eriyttämissäännöissä "suosituimmalla" tarkoitetaan sitä kappaletta, johon on kirjoitettu eniten sanoituksia.

6.1.1 Kahden kappaleen kilpailussa äänestykset eriytetään, jos molemmat kappaleet saavat vähintään kuusi sanoitusta. Muussa tapauksessa kaikki sanoitukset äänestetään yhdessä.

6.1.2 a) Kolmen kappaleen kilpailussa äänestykset eriytetään, jos kaikki kappaleet saavat vähintään kuusi sanoitusta.

b) Jos suosituin kappale saa vähintään kuusi sanoitusta ja kaksi vähemmän suosittua yhteensä vähintään kuusi, suosituin kappale saa oman äänestyksensä ja kahden muun kappaleen sanoitukset äänestetään yhdessä.

c) Muussa tapauksessa (jokainen kappale saa vähemmän kuin kuusi sanoitusta tai kaksi vähiten suosittua yhteensä vähemmän kuin kuusi) kaikki sanoitukset äänestetään yhdessä.

6.1.3 Yleisessä tapauksessa eriyttämissääntö määritellään iteratiivisesti.

Jos suosituin kappale saa vähintään kuusi sanoitusta ja kaikki muut yhteensä vähintään kuusi, suosituin kappale saa oman äänestyksensä. (Muussa tapauksessa kaikki sanoitukset äänestetään yhdessä.)

Jos seuraavaksi suosituin kappale saa vähintään kuusi sanoitusta ja kaikki sitä vähemmän suositut yhteensä vähintään kuusi, seuraavaksi suosituin kappale saa oman äänestyksensä.

Iteraatiota jatketaan, kunnes kaikki kappaleet on käyty läpi tai edellisen virkkeen ehto ei päde. Jälkimmäisessä tapauksessa kaikki jäljelle jääneiden kappaleiden sanoitukset äänestetään yhdessä.

Pykälät 6.1.1 ja 6.1.2 ovat yleisen säännön erikoistapauksia.

6.1.4 Jos kappaleiden suosittuusjärjestys ei ole yksiselitteinen (kahteen tai useampaan kappaleeseen on kirjoitettu yhtä monta sanoitusta), suosituimmaksi katsotaan Euroviisuissa korkeammalle sijoittunut. Jos kilpailu käydään ennen Euroviisuja, verrataan sijoituksia viimeisimmässä Viisupuntarin yhteistilastossa.

6.1.5 Jos jokin yhteiskilpailun kappale ei saa lainkaan sanoituksia, se siirtyy tarjolle seuraavaan yhteiskilpailuun. Jos se jää toisellakin yrittämällä ilman sanoituksia, sovitaan erikseen, mitä kappaleen kanssa tehdään. Jos jokin kappale jää ilman sanoituksia kauden viimeisessä yhteiskilpailussa, se siirtyy tarjolle seuraavan kauden ensimmäiseen yhteiskilpailuun.

Esimerkki: Kroatia saa 8 sanoitusta, Latvia 5 ja Malta 4. Kroatia saa oman äänestyksensä, Latvia ja Malta äänestetään yhdessä (6.1.2 b).

Esimerkki: Kroatia saa 8 sanoitusta, Latvia 3 ja Malta 2. Kaikki sanoitukset äänestetään yhdessä. Äänestyksiä ei eriytetä, koska kaksi vähiten suosittua kappaletta jää yhdessäkin alle kuuden sanoituksen (6.1.2 c).

Esimerkki: Kroatia saa 8 sanoitusta, Latvia 8 ja Malta 4. Kroatiasta ja Latviasta Euroviisuissa paremmin sijoittunut saa oman äänestyksensä. Heikommin sijoittuneen sanoitukset äänestetään Maltan kanssa yhdessä (6.1.2 b / 6.1.4).

Esimerkki: Kroatia saa 8 sanoitusta, Latvia 8 ja Malta 0. Kroatian ja Latvian äänestykset eriytetään. Malta siirtyy sanoitettavaksi seuraavaan kilpailuun (6.1.1 / 6.1.5).

Esimerkki: Kroatia saa 7 sanoitusta, Latvia 6, Malta 2 ja Norja 2. Kroatian äänestys eriytetään, koska 7 > 6 ja 6+2+2 > 6. Latvian äänestystä ei eriytetä, koska Maltan ja Norjan saldo 2+2 < 6. Latvian, Maltan ja Norjan sanoitukset äänestetään siis yhdessä (6.1.3).

6.2 Kauden päätösgaala

Kauden päätösgaala järjestetään tammi-helmikuussa. Siinä kilpailevat kaikki kauden edustuskappalekilpailujen voittosanoitukset sekä valikoima ei-voittaneita sanoituksia. Jokainen vähintään kolmasosan kauden edustuskappaleista sanoittanut osallistuja saa valita gaalaan yhden ei-voittaneen sanoituksensa. Jokainen vähintään kaksi kolmasosaa kauden edustuskappaleista sanoittanut osallistuja saa valita gaalaan kaksi ei-voittanutta sanoitustaan. Mahdollisten muiden ei-voittaneiden sanoitusten osallistumisoikeudesta määrätään vuosittain erikseen.

Gaalassa käydään kolme semifinaalia ja finaali. Pykälän 3.5 pistepudotukset eivät ole voimassa. Pykälän 3.6 tie-breakin sijaan käytetään Euroviisujen tie-break-sääntöä (useammalta äänestäjältä pisteitä saanut voittaa), kuitenkin niin, että äänestänyt osallistuja lyö äänestämättömän. Muut tavalliset äänestyssäännöt pätevät.

6.3 Karsintakappaleiden kilpailut

Alkuvuonna järjestetään sarja kilpailuja, joissa sanoitetaan kansallisten karsintojen ei-voittaneita kappaleita. Jokaiseen kilpailuun saa osallistua kolmella sanoituksella. Samaan kappaleeseen saa kuitenkin kirjoittaa vain yhden sanoituksen. Tavalliset äänestyssäännöt pätevät.

6.4 Karsintakappalekauden päätösgaala

Karsintakappalekilpailujen voittajat sekä valikoima ei-voittaneita sanoituksia kilpailee karsintakappalekauden päätösgaalassa loppukeväällä tai alkukesällä. Ei-voittaneiden sanoitusten valinnasta sovitaan vuosittain erikseen. Gaalassa käydään pelkkä finaali. Äänestyssäännöt kuten kauden päätösgaalassa.

6.5 Erikoiskilpailut

Edellä kuvattujen kilpailujen lisäksi voidaan käydä muunkinlaisia kilpailuja. Erikoiskilpailuissa sanoitetaan yleensä jokin vanha viisu ja sanoituksen tulee täyttää lisähaastetta tuovia ehtoja. Erikoiskilpailuista sovitaan ketjussa Erikoiskilpailuehdotukset. Niiden poikkeussäännöistä tiedotetaan kilpailukutsun yhteydessä.
Jos et pärjää tietokoneellesi shakissa, kokeile potkunyrkkeilyä.

Vastaa Viestiin